Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ouverture 9 lærer-CD
Språk
Fransk
Format

CD

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
819,-
inkl. mva

Ouverture 9 lærer-CD
Fransk for ungdomstrinnet

Språk åpner dører. Ouverture er en åpen dør til fransk språk, kultur og samfunn. Verket har én elevbok per trinn som inneholder både tekster og oppgaver. I tillegg kommer en fyldig ressursperm der lærerne kan plukke etter behov. Ouverture har også både elev-CD og lærer-CD til hvert trinn. Lydstoffet er tilpasset nybegynnere og bygger på enkle ord, monologer og dialoger.

I Ouverture er stoffet er presentert på en oversiktlig og lettfattelig måte med mange ulike innfallsvinkler og metoder. Målet er at elevene skal lære seg enkle kommunikasjonssituasjoner og føle rask mestring av språket. Temaene som tas opp, er praktiske og dagligdagse. Hvert kapittel åpner med å definere læringsmål. For å differensiere har verket en A-, B- og C-del i hvert kapittel. I tillegg er det en stor bredde i tilleggsoppgavene i ressurspermen. Disse er markert etter vanskelighetsgrad. Forfatterne har lagt vekt på å lage oppgaver som treffer alle typer elever. Dataoppgaver er integrert i hvert kapittel. Alle kapitlene har samme oppbygning og struktur, noe som gjør verket svært oversiktlig og brukervennlig med hensyn til differensiering. Verket er vakkert illustrert. I tillegg er det hentet en del autentisk stoff fra Frankrike som tar opp temaer elevene vil kjenne seg igjen i.

På lærer-CD-en finner du blant annet diverse øvinger i lytteforståelse, samt musikk.

Forfattere:
ISBN:
9788211007285
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Ouverture
Trinn:
9
Ouverture 9 lærer-CD