Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Organisasjonsteori på norsk
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245003819
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
355
Organisasjonsteori på norsk

Organisasjonsteori på norsk

Finnes det noe norsk organisasjonsfag, og hva består det i så fall av? Holder organisasjonsfaget på å forvitre, eller har organisasjonsanalysen vært så fruktbar at «moderdisiplinene» psykologi, økonomi, sosiologi og statsvitenskap tar organisasjonsanalysen tilbake igjen?

Boka tar utgangspunkt i Børre Nylehns inndeling av norsk organisasjonsvitenskap i syv ulike fag, slik de har vokst frem siden 1950-tallet: praksisfaget, psykologifaget, høyskolefaget, sosiologifaget, aksjonsfaget, statsviterfaget og økonomifaget. Hvert av disse fagene presenteres i et eget kapittel, skrevet av en aktiv representant for faget slik det fremstår i dag. Her beskrives sentrale temaer som ledelse, økonomistyring, arbeidstakerrelasjoner, bedriftsdemokrati, organisasjonsutforming og offentlig styring. Hvert kapittel blir plassert i en faglig sammenheng og kommentert av andre aktive forskere i faget. På denne måten gir boka et bredt utsyn over norsk organisasjonsvitenskap slik den fremstår etter vel 50 års utvikling, og trekker opp perspektiver for hvordan norsk organisasjonsvitenskap kan utvikle seg videre i det 21. århundre.

Organisasjonsteori på norsk passer for studenter, forskere og lærere i organisasjonsfag ved universiteter og høgskoler.

Erik Døving er forsker ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF), og Åge Johnsen er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo (HiO). De øvrige bidragsytere er Kristijane Cook Bulukin (SNF), Tor Busch (TØH), Tor Hernes (BI), Dag Ingvar Jacobsen (HiA), Erik W. Jakobsen (NHH/HiBu), Hans C. G. Johnsen (HiA), Morten Levin (NTNU), Berit Moltu (SINTEF), Kristine Nergaard (Fafo), Torstein Nesheim (SNF), Børre Nylehn (HiA), Inger Johanne Pettersen (HHB), Bente Rasmussen (NTNU), Paul G. Roness (UiB), Torodd Strand (UiB) og Knut H. Sørensen (NTNU).

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
679,-