Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Organisasjonslæring
Forfattere:
ISBN:
9788245019926
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
326
Gå til ressurs
Organisasjonslæring

Organisasjonslæring
Fra kunnskap til kompetanse

Organisasjonslæring er en forutsetning for organisatorisk kompetanse og dermed kompetente ledere og medarbeidere. Organisasjonslæring skjer i praktisk arbeid, gjennom kunnskapsdeling, kunnskapsutvikling og endring. Strategisk organisasjonslæring viser til organisasjonslæring i henhold til organisasjoners overordnede visjoner, strategier og mål.

Denne boken handler om organisasjonslæring og hvordan kunnskap utvikles og finner sin anvendelse som kompetanse i organisasjoner. Det betyr at den ivaretar både et individuelt nivå, et gruppenivå og et organisatorisk nivå på læring og kompetanse. Boken ivaretar også læring og kompetanse som reflekterende, strategisk og praksisnært. Boken er organisert i henhold til følgende temaer:

 • Organisasjonslæringens mange ansikter
 • Individet som lærende i lærende organisasjoner
 • Organisasjonslæring gjennom arbeid og refleksjon
 • Organisasjonslæring som deltakelse og praksis i organisasjoner
 • Kunnskap og kompetanse i organisasjoner
 • Kunnskapsdeling og tillit i organisasjoner
 • Makt og politikk i organisasjonslæring
 • Arbeidsplassen som læringsmiljø
 • Organisasjonssosialisering og nyansattes læringsprosesser
 • Emosjoner i organisasjoner
 • Kompetent ledelse og lederskap
 • Å utvikle en sterk læringskultur
 • Innovasjoner som organisasjonslæring
 • Strategisk organisasjonslæring

Boken er forskningsbasert og har en bred teoretisk forankring. Den henvender seg til både forskere og praktikere. Studenter på høyskole- og universitetsnivå vil også ha utbytte av boken.

Cathrine Filstad er professor i organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen BI og professor II ved Universitetet i Tromsø. Hun har ph.d. i organisasjonslæring og kompetanseledelse fra Aarhus School of Business, Danmark.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
545,-