Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ordriket Arbeidsbok 2A NN d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211021441
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Ordriket
Trinn:
2
Ordriket Arbeidsbok 2A NN d-bok

Ordriket Arbeidsbok 2A NN d-bok
Norsk for barnetrinnet

Ordriket 1 7
Ordriket er et norskverk for barentrinnet. Verket legger opp til et systematisk arbeid med de grunnleggende ferdighetene, samtidig som det fremmer leselyst og leseglede.

Arbeidsbok 2A
Arbeidsbøkene på 2. trinn legg opp til eit systematisk arbeid med grunnleggjande ferdigheiter. Kvart kapittel er delt inn i fire rike: Leseriket, Taleriket, Språkriket og Skriveriket.
Leseriket inneheld oppgåvene til Lesebok 2A. Oppgåvene er delte inn i kategoriane forstå, hugse og tenkje, alt etter kva nivå i leseforståinga elevane øver.
Taleriket gjennomgår og øver munnlege ferdigheiter.
Språkriket inneheld grammatikk- og rettskrivingsoppgåver.
Skriveriket øver opp skriveferdigheitene. Her blir det lagt opp til at elevane skal skrive etter eksempeltekstar frå byrjinga av.
Supplerande oppgåver finst på nettressursen og i kopioriginalane i lærarrettleiinga.

Ordriket 2. trinn:
Lesebok 2A og 2B
Arbeidsbok 2A og 2B
Lærarrettleiing 2
Digitale bøker og nettressurs på ordriket.no

Ordriket Arbeidsbok 2A, d-bok er ein digital utgåve av papirboka. Med d-boken opnar det seg nye moglegheiter og er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett.

Ordriket Arbeidsbok 2A, d-bok har følgjande funksjonalitet:
- Utheving og notatar
- Slå opp i ordbøker, søkemotorar og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevingar og notatar
- Favorittmerke sider
- Søkje etter ord eller frasar


Bøker i samme serie