Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ordriket Elevbok 5B NYN, d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211017420
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
254
Verk:
Ordriket
Ordriket Elevbok 5B NYN, d-bok

Ordriket Elevbok 5B NYN, d-bok
Norsk for barnetrinnet

Elevbok 5B
Elevbøkene på 5. trinn er strukturerte etter sjanger. Kvart kapittel tek for seg sin sjanger, som blir modellert grundig og arbeidd med på ulike måtar i Leseriket, Taleriket, Språkriket og Skriveriket.
Leseriket inneheld eit utval tekstar i ulik vanskegrad i den aktuelle sjangeren. I kvart kapittel blir ein lesestrategi introdusert. Oppgåvene er delte inn i kategoriane forstå, hugse og tenkje, alt etter kva nivå i leseforståinga elevane øver.
Taleriket gjennomgår og øver munnlege ferdigheiter.
Språkriket inneheld grammatikk- og rettskrivingsoppgåver.
Skriveriket øver skriveferdigheitene i den aktuelle sjangeren. Kvart kapittel presenterer ein skrivestrategi som lettar arbeidet med skrivinga.

Ordriket 5. trinn:
Elevbok 5A og 5B
Lærarrettleiing 5
Tavleressurs og nettressurs på ordriket.no

Ordriket Lesebok 3B, d-bok er ein digital utgåve av papirboka. Med d-boken opnar det seg nye moglegheiter og er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett.

I den berika utgåven finn du
Lyd

Ordriket Lesebok 3B, d-bok har også følgjande funksjonalitet:
- Utheving og notatar
- Slå opp i ordbøker, søkemotorar og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevingar og notatar
- Favorittmerke sider
- Søkje etter ord eller frasar


Bøker i samme serie