Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ordriket Elevbok 7B d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211017642
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
288
Trinn:
7
Digital ressurs
Ordriket Elevbok 7B d-bok

Ordriket Elevbok 7B d-bok
Norsk for barnetrinnet

Ordriket er et norskverk for barnetrinnet. Verket legger opp til et systematisk arbeidmed de grunnleggende ferdighetene, samtidig som det fremmer leselyst.

Elevbok 7B
Språk er fantastisk! På 7. trinn er språk utgangspunkt for temaer, tekster og oppgaver. Det vil si at hvert kapittel tar opp et språklig emne som det arbeides med på ulike måter i Leseriket, Taleriket, Språkriket og Skriveriket.

Leseriket inneholder et utvalg tekster med ulik vanskegrad. Disse tekstene belyser og illustrerer det språklige emnet. I hvert kapittel introduseres og øves en lesestrategi. Oppgavene er delt inn i kategoriene forstå, huske og tenke, alt etter hvilket nivå i leseforståelsen elevene øver.

Taleriket gjennomgår og øver muntlige ferdigheter.

Språkriket gjennomgår grammatikk, rettskriving og språkstruktur.

Skriveriket øver skriveferdigheter i ulike sjangre. Hvert kapittel presenterer en skrivestrategi som er nyttig i skriveprosessen.

Ordriket 7. trinn:
Elevbok 7A og 7B
Lærerveiledning 7
Digitale bøker og nettressurs på ordriket.no