Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ordriket digitalt læreverk 5. trinn
Forfattere:
ISBN:
9788211041494
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Digitale læreverk barnetrinn
Trinn:
5
Ordriket digitalt læreverk 5. trinn

Ordriket digitalt læreverk 5. trinn
Digital pakke norsk 5. trinn

Ordriket er eit prisvinnande norskverk for heile barnetrinnet. Verket legg opp til eit systematisk arbeid med dei grunnleggjande ferdigheitene, samstundes som det fremjar leselyst og leseglede. 

Ordriket digitalt læreverk er bygd opp av 7 digitale pakker, ei for kvart trinn. I dei digitale pakkene får elev og lærar alle komponentane i læreverket på dei ulike trinna. Pakkene har fullverdige digitale bøker (d-bøker) og nettressursar. 

Ordriket digitalt læreverk 5. trinn består av: 
  • Ordriket 5A Elevbok, digital bok (d-bok)
  • Ordriket 5B Elevbok, digital bok (d-bok) kjem i november 2021
  • Ordriket Nettressurs 1-7 
  • Ordriket lærerveiledning 5. trinn, digital bok (d-bok) kjem i januar 2022

Format
Språk
Forventes utgitt 17.08.2021
Antall
149,-

Bøker i samme serie