Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ordriket digitalt læreverk 4. trinn
Forfattere:
ISBN:
9788211041470
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Digitale læreverk barnetrinn
Trinn:
4
Ordriket digitalt læreverk 4. trinn

Ordriket digitalt læreverk 4. trinn
Digital pakke norsk 4. trinn

Ordriket er eit prisvinnande norskverk for heile barnetrinnet. Verket legg opp til eit systematisk arbeid med dei grunnleggjande ferdigheitene, samstundes som det fremjar leselyst og leseglede. 

Ordriket digitalt læreverk er bygd opp av 7 digitale pakker, ei for kvart trinn. I dei digitale pakkene får elev og lærar alle komponentane i læreverket på dei ulike trinna. Pakkene har fullverdige digitale bøker (d-bøker) og nettressursar.         

Ordriket digitalt læreverk 4. trinn består av:
  • Ordriket 4A Lesebok, digital bok (d-bok)
  • Ordriket 4B Lesebok, digital bok (d-bok)
  • Ordriket 4A Arbeidsbok, digital bok (d-bok)
  • Ordriket 4B Arbeidsbok, digital bok (d-bok)
  • Ordriket Nettressurs 1-7
  • Ordriket lærerveiledning 4. trinn, digital bok (d-bok) kjem i desember 2021
Format
Språk
Digital ressurs i salg
Antall
149,-

Bøker i samme serie