Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ordriket Lese-og skrivebok 1
Forfattere:
ISBN:
9788211025272
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
112
Verk:
Ordriket
Trinn:
1
Digital ressurs
Ordriket Lese-og skrivebok 1

Ordriket Lese-og skrivebok 1

Ordriket er et norskverk for barnetrinnet. Verket legger opp til et systematisk arbeid med de grunnleggende ferdighetene, samtidig som det fremmer leselyst og leseglede.

Lese- og skrivebok 1
Lese- og skrivebok 1 er en arbeidsbok som gir elevene mer trening i lesing og skriving. Den kan brukes parallelt med Bokstavboka eller etter at alle bokstavene er gjennomgått. Den kan også brukes helt uavhengig av de andre bøkene på 1. trinn.
Lese- og skriveboka har 10 kapitler. De sju første kapitlene korresponderer med bokstavgruppene i Lesebøkene og Bokstavboka. De tre siste kapitlene står til avslutningen av jakten på bokstavtyven i Lesebok 1B.
I hvert kapittel øves flere ferdigheter. Først og fremst gir boka trening i lesing og skriving. Boka inneholder tekster i ulike sjangre og med varierende vanskegrad. Disse tekstene danner også et fint utgangspunkt for elevenes egen skriving. I tillegg repeterer hvert kapittel bokstavene i den aktuelle bokstavgruppa og gir trening i språk og begreper.

Du kan bla i boka her:
http://issuu.com/fagbokforlaget/docs/ordriket_lese_og_skrivebok_1_bm_utd?e=10085375/49475441

Ordriket 1. trinn:
Lesebok 1A og 1B
Bokstavbok 1
Lese- og skrivebok 1
Kopisamling 1
Lærerveiledning 1
Digitale bøker og nettressurs
på ordriket.no

Bøker i samme serie