Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ordriket Elevbok 5B NYN, d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211017420
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
254
Verk:
Ordriket
Digital ressurs
Ordriket Elevbok 5B NYN, d-bok

Ordriket Elevbok 5B NYN, d-bok
Norsk for barnetrinnet

Elevbøkene på 5. trinn er strukturerte etter sjanger. Kvart kapittel tek for seg sin sjanger, som blir modellert grundig og arbeidd med på ulike måtar i Leseriket, Taleriket, Språkriket og Skriveriket.
Leseriket inneheld eit utval tekstar i ulik vanskegrad i den aktuelle sjangeren. I kvart kapittel blir ein lesestrategi introdusert. Oppgåvene er delte inn i kategoriane forstå, hugse og tenkje, alt etter kva nivå i leseforståinga elevane øver.

Taleriket gjennomgår og øver munnlege ferdigheiter.
Språkriket inneheld grammatikk- og rettskrivingsoppgåver.
Skriveriket øver skriveferdigheitene i den aktuelle sjangeren. Kvart kapittel presenterer ein skrivestrategi som lettar arbeidet med skrivinga.

Ordriket 5. trinn:
Elevbok 5A og 5B
Lærarrettleiing 5
Tavleressurs og nettressurs på ordriket.no

Ordriket elevbok 5B, d-bok er ein digital utgåve av papirboka. Med d-boken opnar det seg nye moglegheiter og den er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett.

Ordriket elevbok 5B, d-bok har følgjande funksjonalitet:
- Utheving og notatar
- Slå opp i ordbøker, søkemotorar og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevingar og notat
- Favorittmerke sider
- Søkje etter ord eller frasar

Sjå www.fagbokforlaget.no/d-bok for meir informasjon.

Bøker i samme serie