Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ordriket DIGITAL ELEV 1. trinn
Forfattere:
ISBN:
9788211041418
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Ordriket
Trinn:
1
Ordriket DIGITAL ELEV 1. trinn

Ordriket DIGITAL ELEV 1. trinn
Norsk for barnetrinnet

Ordriket er eit prisvinnande norskverk for heile barnetrinnet. Verket legg opp til eit systematisk arbeid med dei grunnleggjande ferdigheitene, samstundes som det fremjar leselyst og leseglede. Bøkene sikrar ei rask, systematisk og oversiktleg innlæring av bokstavane. Elevane møter spennande tekstar og varierte oppgåver innanfor ulike sjangrar og med varierande vanskegrad. 


I Ordriket 1 møter vi Sam og Ina, som bur i nabolaget Snippen. Dei er på jakt etter ein tjuv som stel bokstavar. Under jakta dreg vi innom alle husa i nabolaget, frå A til Å. Det spennande mysteriet engasjerer heile klassen og gir grunnlag for gode felles leseopplevingar.

Å velje digitalt treng ikkje vere dyrt eller vanskeleg. Med DIGITAL ELEV får elevane alt dei treng for å vere aktive deltakarar i norskundervisninga. Ordriket DIGITAL ELEV er ein årleg lisens, som følgjer eleven frå eitt skoleår til det neste. Slik har klassen alltid oppdaterte bøker til undervisninga. 

Ordriket DIGITAL ELEV kan nyttast aleine eller saman med dei trykte bøkene.

Sjå også Ordriket DIGITAL LÆRAR.

I pakka får du alt dette: 

- Ordriket 1A Lesebok, d-bok
- Ordriket 1 Bokstavbok, d-bok
- Ordriket 1 Lese-og skrivebok, d-bok (tilgjengeleg hausten 2020)
- Ordriket 1B Lesebok, d-bok (tilgjengeleg hausten 2020)
- Ordriket Nettressurs (tilgjengeleg hausten 2020)
- Ordriket Bokstavoppdrag, d-bok
Format
Språk
Digital ressurs i salg
Antall
149,-

Bøker i samme serie