Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ordriket Bokstavbok 1 NN d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211019424
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Ordriket
Trinn:
1
Ordriket Bokstavbok 1 NN d-bok

Ordriket Bokstavbok 1 NN d-bok
Norsk for barnetrinnet

Ordriket 1 7
Ordriket er et norskverk for barentrinnet. Verket legger opp til et systematisk arbeid med de grunnleggende ferdighetene, samtidig som det fremmer leselyst og leseglede.

Bokstavbok 1
Bokstavboka tilbyr ein systematisk og fleksibel gjennomgang av alfabetet. Heile alfabetet blir gjennomgått i den same boka, og små og store bokstavar blir samstundes introduserte. Kvar bokstav har fire sider med oppgåver: Dei to første sidene følgjer same mønster, mens dei to siste gir meir variasjon.
Bokstavboka er bygd opp på same måten som lesebøkene, men kan også brukast uavhengig av dei. For å supplere oppgåvene i bokstavboka finn du andre typar oppgåver i kopisamlinga og nettressursen.

Ordriket 1. trinn:
Lesebok 1 A og 1B
Bokstavbok 1
Kopisamling 1
Lærarrettleiing 1
Tavleressurs og nettressurs på ordriket.no

Ordriket Bokstavbok 1, d-bok er ein digital utgåve av papirboka. Med d-boken opnar det seg nye moglegheiter og er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett.

Ordriket Bokstavbok 1, d-bok har følgjande funksjonalitet:
- Utheving og notatar
- Slå opp i ordbøker, søkemotorar og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevingar og notatar
- Favorittmerke sider
- Søkje etter ord eller frasar


Bøker i samme serie