Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ordriket Arbeidsbok 3B NN d-bok
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788211019387
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
112
Verk:
Ordriket
Trinn:
3
Ordriket Arbeidsbok 3B NN d-bok

Ordriket Arbeidsbok 3B NN d-bok
Norsk for barnetrinnet

Ordriket 1 7
Ordriket er et norskverk for barentrinnet. Verket legger opp til et systematisk arbeid med de grunnleggende ferdighetene, samtidig som det fremmer leselyst og leseglede.

Arbeidsbok 3B
Arbeidsbøkene på 3. trinn legg opp til eit systematisk arbeid med grunnleggjande ferdigheiter. Kvart kapittel er delt inn i fire rike: Leseriket, Taleriket, Språkriket og Skriveriket.
Leseriket inneheld oppgåvene til Lesebok 3B. Oppgåvene er delte inn i kategoriane forstå, hugse og tenkje, alt etter det nivået i leseforståinga som elevane øver.
Taleriket gjennomgår og øver opp munnlege ferdigheiter.
Språkriket inneheld grammatikk- og rettskrivingsoppgåver.
Skriveriket øver opp skriveferdigheitene. Her er det lagt opp til at elevane skal skrive i ulike sjangrar frå starten av.
Supplerande oppgåver finst på nettressursen og i kopioriginalane i lærarrettleiinga.

Ordriket 3. trinn:
Lesebok 3A og 3B
Arbeidsbok 3A og 3B
Lærarrettleiing 3
Tavleressurs og nettressurs på ordriket.no

Ordriket Arbeidsbok 3B, d-bok er ein digital utgåve av papirboka. Med d-boken opnar det seg nye moglegheiter og er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett.

Ordriket Arbeidsbok 3B, d-bok har følgjande funksjonalitet:
- Utheving og notatar
- Slå opp i ordbøker, søkemotorar og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevingar og notatar
- Favorittmerke sider
- Søkje etter ord eller frasar

Bøker i samme serie