Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ordriket 1 Bokstavbok
Forfattere:
(Illustratør)
(Illustratør)
(Illustratør)
ISBN:
9788211016775
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
120
Verk:
Ordriket (1. utgave)
Trinn:
1
Gå til ressurs
Ordriket 1 Bokstavbok

Ordriket 1 Bokstavbok
Norsk for barnetrinnet

Ordriket 1-7
Ordriket er eit prisvinnande norskverk for heile barnetrinnet. Verket legg opp til eit systematisk arbeid med dei grunnleggjande ferdigheitene, samstundes som det fremjar leselyst og leseglede.

Bokstavbok 1
Bokstavboka tilbyr ein systematisk og fleksibel gjennomgang av alfabetet. Heile alfabetet blir gjennomgått i den same boka, og små og store bokstavar blir samstundes introduserte. Kvar bokstav har fire sider med oppgåver: Dei to første sidene følgjer same mønster, mens dei to siste gir meir variasjon.

Bokstavboka er bygd opp på same måten som lesebøkene, men kan óg brukast uavhengig av desse. For å supplere oppgåvene i bokstavboka finn du andre typar oppgåver i kopisamlinga og nettressursen.

Format
Språk
Midlertidig utsolgt
Antall
215,-

Bøker i samme serie