Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ordriket 1 Bokstavbok, d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211019424
Utgitt:
Utgave:
1
Verk:
Ordriket (1. utgave)
Trinn:
1
Gå til ressurs
Ordriket 1 Bokstavbok, d-bok

Ordriket 1 Bokstavbok, d-bok
Norsk for barnetrinnet

Bokstavboka tilbyr ein systematisk og fleksibel gjennomgang av alfabetet. Heile alfabetet blir gjennomgått i den same boka, og små og store bokstavar blir samstundes introduserte. Kvar bokstav har fire sider med oppgåver: Dei to første sidene følgjer same mønster, mens dei to siste gir meir variasjon.

Bokstavboka er bygd opp på same måten som lesebøkene, men kan også brukast uavhengig av dei. For å supplere oppgåvene i bokstavboka finn du andre typar oppgåver i kopisamlinga og nettressursen.

Ordriket Bokstavbok 1, d-bok er ein digital utgåve av papirboka. Med d-boken opnar det seg nye moglegheiter og den er tilpassa bruk på PC, Mac og nettbrett.

Ordriket Bokstavbok 1, d-bok har følgjande funksjonalitet:
- Utheving og notatar
- Slå opp i ordbøker, søkemotorar og leksikon på nett
- Lagre og skrive ut uthevingar og notat
- Favorittmerke sider
- Søkje etter ord eller frasar

 Sjå www.fagbokforlaget.no/d-bok for meir informasjon.


Format
Språk
Digital ressurs i salg
Antall
69,-

Bøker i samme serie