Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ordrett
Forfattere:
ISBN:
9788245012965
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
408
Ordrett

Ordrett
Ordliste for ungdomssteget

Ordrett – Ordliste for ungdomssteget er fagleg og pedagogisk lagd til rette for ungdomssteget i grunnskulen. Ordlista har

• god alfabetstøtte for eleven
• fulle bøyingsformer
• synonym, ordforklaringar og bruksdøme
• historia bak bokstavane
• særskild omtale av samiske bokstavar
• interessevekkjande rutetekstar om språklege emne
• oppdatert ordutval
• historiske og geografiske namn, også alle kommunenamn
• forkortingar i sjølve ordlista

Ordlista er revidert etter ny rettskriving 2012.

Lars Anders Kulbrandstad, Olav Veka og Bjarne Øygarden har lang røynsle frå skule og lærarutdanning og har gitt ut ordlister og lærebøker for fleire skuleslag. Dei har bakgrunn frå normeringsarbeid i Språkrådet.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
225,-