Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Oftalmologi
Språk
Bokmål
Format

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 20.06.2023
889,-

Oftalmologi
Nordisk lærebok og atlas

Boken har i mer enn 100 år dannet basis for nordiske legers kunnskap om øyesykdommene. I den foreliggende utgaven finner man både en oversiktlig tekst oppdatert til dagens praksis og et meget rikholdig bildemateriale, som består av mer enn 650 fargebilder og et stort antall fargelagte tegninger. 

Inndelingen av boken i forskjellige hoveddeler gjør det lettere å skille den klinisk mest betydningsfulle delen av stoff et fra emner av mer generell og utfyllende karakter. I tillegg til den systematiske gjennomgangen av sykdommer og forandringer knyttet til de enkelte øyeavsnitt, inneholder boken også et avsnitt om symptombasert oftalmologisk diagnostikk. Dessuten har boken en bildeseksjon beregnet på å trene opp lesernes diagnostiske ferdigheter og praktiske håndtering av ulike øyetilstander.

Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245046014
Utgitt:
Utgave:
16
Sider:
535
Oftalmologi