Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Nye tider - nye barnehageorganisasjoner
Forfattere:
ISBN:
9788245005530
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
270
Nye tider - nye barnehageorganisasjoner

Nye tider - nye barnehageorganisasjoner

Nye tider har endret barnehagene, også når det gjelder barnehagen som organisasjon.

Organisasjonsformene endres, det oppstår nye ledelsesstrukturer og delegering av arbeidsoppgaver.

Vi får økt kontroll, økt fokus på brukerorientering og valgfrihet, men også mer standardisering, nye typer av gruppesammensetninger for barn, rettsliggjøring og økte dokumentasjonskrav.

Dette er en lærebok som tematiserer samfunnsendringer som påvirker barnehagens struktur og kultur, sosialisering, emosjoner, integrasjon, menneskesyn, beslutninger, organisasjonslæring og endringsarbeid. Endringene ses i sammenheng med kvalitet i barnehagen.

Ann Kristin Larsen og Mette Vaagan Slåtten er begge førstelektorer i sosiologi ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Høgskolen i Oslo og Akershus. De har publisert flere artikler og lærebøker, blant annet innenfor organisasjon og ledelse.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
425,-