Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Norsk spesiell strafferett
Forfattere:
ISBN:
9788245020472
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
640
Norsk spesiell strafferett

Norsk spesiell strafferett

I denne boken behandles de fleste sentrale straffebudene i straffeloven. Etter en innledende omtale av typiske trekk ved oppbygningen av de enkelte straffebud behandles bestemmelsene om:

 • narkotika og doping
 • kroppskrenkelse og kroppsskade (legemsfornærmelse og -beskadigelse), provokasjon og retorsjon
 • drap, uaktsom betydelig kroppsskade og uaktsomt drap
 • mishandling i nære relasjoner
 • samtykke til legemskrenkelser
 • voldtekt, seksuell omgang med barn, misbruk av overmaktsforhold for å oppnå seksuell omgang, seksuell omgang med innsatte i institusjon mv., seksuell handling uten samtykke eller med barn under 16 år og seksuelt krenkende atferd
 • tyveri og underslag
 • ran og utpressing
 • heleri og hvitvasking
 • brukstyveri av motorvogn mv.
 • skadeverk
 • bedrageri, forsikringsbedrageri, svikaktig dobbeltsalg og krenkelse av sikkerhetsrett
 • korrupsjon, påvirkningshandel og økonomisk utroskap
 • falsk forklaring

Boken bygger på straffeloven 2005 som trådte i kraft 1. oktober 2015, men det gjøres hele tiden klart hva som er endret i forhold til straffeloven 1902. Endringene er gjennomgående beskjedne, slik at boken har betydelig nytteverdi også for anvendelsen av straffeloven 1902 som fortsatt kommer til anvendelse i en rekke straffesaker. Ved de fleste straffebud er det også foretatt en grundig behandling av straffutmålingsspørsmål og prosessuelle spørsmål som det aktuelle straffebudet reiser. Det er også gjort utførlig rede for lovgivers standpunkt til nytt straffenivå. Boken inneholder doms-, saks- og lovregister.


Magnus Matningsdal har vært professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen hvor han i en periode på ca. 25 år holdt de fleste forelesningene i strafferett og straffeprosess. Han er dommer siden 1989, fra og med 1997 i Høyesterett hvor han nå er eldste dommer.


 

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
759,-