Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Norsk-russisk juridisk ordbok
Forfattere:
ISBN:
9788274773769
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
181
Norsk-russisk juridisk ordbok

Norsk-russisk juridisk ordbok

Dette er en av ytterst få fagordbøker mellom norsk og russisk. Hovedvekten ligger på terminologi fra strafferettens område. Norge og Russland har i flere år hatt et retts- og politisamarbeid og har inngått formelle avtaler på dette feltet.

Ordboken er først og fremst laget for oversettere og tolker, ansatte og studenter ved universiteter og høyskoler, men også andre som samarbeider med Russland på ulike fagfelter. Både forskere og fagmiljøer, departementer, lokale og regionale organer innen offentlig forvaltning, UDI, politiet og påtalemyndigheten, tollvesenet, næringslivet, frivillige organisasjoner og norske utenriksstasjoner i Russland og tidligere sovjetrepublikker vil ha glede og nytte av denne ordboken.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
439,-