Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Norsk rettskrivningskurs, skole
Forfattere:
ISBN:
9788211012104
Utgitt:
Utgave:
1
Norsk rettskrivningskurs, skole

Norsk rettskrivningskurs, skole

Prisen er kr 9,- eks mva pr elevlisens / Minstepris kr 995

Norsk rettskrivningskurs er et nettbasert kurs som gir økt kunnskap om norsk rettskrivning i form av praktiske øvelser og lettfattelig teori. Kurset kan gjennomføres som rent nettkurs, med eller uten nettlærer, eller i kombinasjon med ordinær klasseromsundervisning.

Målgruppe: Alle som ønsker å bli sikrere i norsk rettskrivning.
Forkunnskaper: Ingen spesielle

Hvor sikker er du i norsk rettskrivning? Kjenner du reglene for når det skal være o og når det skal være å? Sliter du med å skille mellom enkle og doble konsonanter? Vet du automatisk når et ord skal skrives med skj og når det skal skrives med kj?

Norsk rettskrivningskurs hjelper deg til å bli kvitt rettskrivningsproblemer. Kurset inneholder førtester, lærestoff, online-øvelser, nedlastingsprogrammer, ettertester og kontrollspørsmål til i alt 16 klassiske rettskrivningsproblemer:

* Stavelser
* Alfabetet
* Enkel/dobbel konsonant
* Skj-lyden og kj-lyden
* J-lyden
* Lang og kort å-lyd
* Lang og kort o-lyd
* Æ-lyden
* Ustemte og stemte parlyder
* Nasallydene
* Vanskelige konsonantforbindelser
* Stum d
* Stum g
* Stum t
* Hv-ord
* Endelsene -ene/-ende

I tillegg inneholder kurset leksjoner med såkalte "Kjekt å kunne"-temaer:

* Effektiv bruk av stavekontrollen
* Høyfrekvente ord og lesehastighet
* Parate ordbilder og lesehastighet
* LIKS - Lesbarhetsindeks
* Apostrofer og aksenttegn
* Orddeling
* Morfemer / for- og etterstavelser
* Fremmedord og lånord
* Norsk språkråds tjenester

Prisen er kr 9,- eks mva pr elevlisens / Minstepris kr 995
Kan også kjøpes som en del av UNIK-pakken.
Format
Språk
Digital ressurs i salg
Antall
11,-
inkl. mva