Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Heftet

Digital ressurs i salg
439,-

Norsk nå! Tekstbok (2016), d-bok
Nivå A1-A2, Spor 2 og 1, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Norsk nå! er et komplett nybegynnerverk i norsk for voksne innvandrere og dekker nivå A1 og A2. Verket passer for spor 2 med langsom til middels progresjon. Fortsatt karakteriseres verket av et bilderikt univers med autentiske fotografier som brukes aktivt i språkopplæringen. Det åpner for aktiv kommunikasjon tidlig i opplæringsløpet. Framstillingen er virkelighetsnær, relevant og engasjerenede for deltakerne. Verket følger en rolig og trygg progresjon med gradvis innføring av vokabular og språkfunksjoner. Norsk nå! omfatter mange og varierte oppgaver og et rikt differensieringsmateriell som passer til opplæring i sammensatte klasser. I tillegg til mange muntlige øvinger får deltakerne støtte og trening i skriftlig produksjon. Tekstene favner fra dialoger og nyttesjangre til sammenhengende tekster og dikt eller sanger.

Hva er som før?
- Fortsatt bilderikt univers som gir unik språkstøtte
- Fortsatt rolig progresjon og mye repetisjon
- Fortsatt fokus på muntlig aktivitet og kommunikasjon

Hva er nytt?
- Modernisert uttrykk og tematikk
- Enda bedre differensieringmuligheter og flere oppgaver
- Flere lesetekster og støtttet skrivetrening
- Oppdatert til gjeldende læreplan
- Mer arbeidsnorsk og mer digital kompetanse
- Forenklet komponentsammensetning
- Ny og større nettressurs for deltakere og lærere

Norsk nå! Tekstbok, d-bok er en digital utgave av papirboka. Med d-boken åpner det seg nye muligheter og den er tilpasset bruk på PC, Mac og nettbrett.

Norsk nå! Tekstbok, d-bok har følgende funksjonalitet:
- Utheving og notater
- Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på nett
- Lagre og skrive uthevninger og notater
- Favorittmerke sider
- Søke etter ord og fraser

Se www.fagbokforlaget.no/d-bok for mer informasjon.

Forfattere:
ISBN:
9788211024299
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
320
Verk:
Norsk nå!
Norsk nå! Tekstbok (2016), d-bok