Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Norsk nå! Digital Lærer-ressurs (2016)
Forfattere:
ISBN:
9788211021861
Utgitt:
Utgave:
2
Verk:
Norsk nå!
Gå til ressurs
Norsk nå! Digital Lærer-ressurs (2016)

Norsk nå! Digital Lærer-ressurs (2016)
Nivå A1-A2, Spor 2 og 1, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Norsk nå! er et komplett nybegynnerverk i norsk for voksne innvandrere og dekker nivå A1 og A2. Verket passer for spor 2 med langsom til middels progresjon. Fortsatt karakteriseres verket av bet bilderikt univers med autentiske fotografier som brukes aktivt i språkopplæringen. Det åpner for aktiv kommunikasjon tidlig i opplæringsløpet. Framstillingen er virkelighetsnær, relevant og engasjerenede for deltakerne. Verket følger en rolig og trygg progresjon med gradvis innføring av vokabular og språkfunksjoner. Norsk nå! omfatter mange og varierte oppgaver og et rikt differensieringsmateriell som passer til opplæring i sammensatte klasser. I tillegg til mange muntlige øvinger får deltakerne støtte og trening i skriftlig produksjon. Tekstene favner fra dialoger og nyttesjangre til sammenhengende tekster og dikt eller sanger.

På lærerens nettressurs får du hele lærerveiledningen og alle lytteøvingene, i tillegg til flere ekstraoppgaver, fasiter, bildekarusell, hele lydboka og tilgang til digitale versjoner av tekstboka og begge arbeidsbøkene. Nettressursen selges som årslisens.

Format
Språk
Digital ressurs i salg
Antall
719,-
inkl. mva

Bøker i samme serie