Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Norsk Fyrliste 2016
Forfattere:
(Utgiver)
ISBN:
9788245020809
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
800
Norsk Fyrliste 2016

Norsk Fyrliste 2016

Norsk fyrliste beskriver maritime fyrinnretninger på land og i sjøen som gir lyssignaler. Oppmåling av grensene mellom hver sektor blir målt med DGPS. På sjøkart med en eldre oppmåling kan peilingene på sektorgrensene samt angitte posisjoner, avvike noe mellom fyrliste og sjøkart. Det er da viktig å forholde seg til kartets data når en "seiler" i kartet.

Fyrlisten gir en generell informasjon som er ment å være et hjelpemiddel for navigatøren. Informasjonen skal således ikke brukes som hovedgrunnlag for seilasen.

I tillegg gir fyrlisten informasjon om andre hjelpemidler for navigasjon, herunder merkesystemet i Norge og elektroniske navigasjonssystemer.

På lager - sendes nå
875,-
inkl. mva