Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Norsk forsvarshistorie. Bd. 5
Forfattere:
ISBN:
9788251406222
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
415
Norsk forsvarshistorie. Bd. 5

Norsk forsvarshistorie. Bd. 5
Allianseforsvar i endring : 1970-2000

Norsk forsvarshistorie er i fem bind og tar for seg historien om Norges forsvar fra vikingtiden og frem til år 2000. Verket tar sikte på å dekke alle viktige sider ved forsvarets historie, med særlig vekt på sivilmilitære forhold og den sentrale forsvarsledelsen. Hovedtemaet i bind 5 er om sikkerhetspolitikk og trusselen fra øst, strukturendringer i Forsvaret, deltakelse i internasjonale operasjoner og arbeidsdelingen mellom Forsvaret og politiet. Har oversikt over forkortelser, litteraturliste og register.
Format
Språk
Nytt opplag ventes
Antall
489,-