Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Norsk bruksteologi i endring
Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788251926553
Utgitt:
Utgave:
1
Norsk bruksteologi i endring

Norsk bruksteologi i endring
Tendenser gjennom det 20. århundre

Denne boka handler om andre former for kristen teologi enn den som utformes og brukes av kirkeledere og ved akademiske institusjoner.

Forfatterne av boka har analysert teologi slik den utfolder seg i kristne rådgivningsbøker for ungdom, på sommerleirer, i sangkor og på julekonserter i kirker, i avisspaltene, i kristen spiritualitet, i bedehus og frikirker, og i elevarbeidsbøker i skolen. Felles for bidragene er en interesse for hvordan teologien har endret seg i Norge gjennom det 20. århundre, og hvordan teologien preges av de sosiale rammene som omgir den.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
509,-