Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Norsk barnevern sett utenfra
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
449,-

Norsk barnevern sett utenfra
Stiller det urimelige krav?

Det norske barnevernet har kommet i hardt vær internasjonalt. I flere land har det vært holdt politiske demonstrasjoner mot barnevernet, og på ulike internettfora advarer østeuropeiske innvandrere hverandre mot etaten som «stjeler» barn. Hva er det med det norske barnevernet som gjør at det blir så kontroversielt?

Den polske journalisten Maciej Czarnecki undersøker dette og intervjuer polske foreldre i Norge som har erfaring med barnevernet. Han intervjuer også fagfolk, forskere og politikere og ønsker å se barneverntjenestens arbeid fra flere perspektiv.

Czarnecki finner at mange av de problemene familiene har, ikke bare dreier seg om ulike syn på barneoppdragelse. Det dreier seg også om økonomi og dårlige levekår. Han finner også at de norske kriteriene for omsorgsovertakelse kan framstå som vage for noen av foreldrene han har snakket med. Et gjennomgående tema er at mange av de polske foreldrene frykter barnevernet og går langt i å unndra seg kontakt. Frykt og mistillit er nært forbundet. Kommunikasjon og gjensidig forståelse er derfor nødvendig for å kunne bygge tillitsfulle relasjoner mellom barnevernsarbeidere og barn og foreldre med minoritetsbakgrunn. Denne boken er et innspill i dette arbeidet.

Maciej Czarnecki (f. 1981) er journalist og ansatt i utenriksavdelingen til dagsavisen Gazeta Wyborcza. Han kommer fra Torun hvor han har studert juss og kulturantropologi ved Nikolaus Kopernikus-universitetet.

Boken er oversatt fra polsk av Tone Staum.

Marianne Rugkåsa og Jørn Holm-Hansen, begge ansatt ved OsloMet storbyuniversitetet, har skrevet forord til den norske utgaven.

«For de mange som er opptatt av å få til et bedre barnevern blant migranter bosatt i Norge, er boken et funn ( ). Mye tyder på at barnevernet trenger kunnskap om fattigdom og utsatthet og de kulturene som springer ut av det mer enn kunnskap om ulikhet mellom nasjonale kulturtrekk.»
Jørn Holm-Hansen i Klassekampen 2017

Her kan du lese et utdrag fra boken og se innholdsfortegnelsen.

Forfattere:
ISBN:
9788245023398
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
200
Norsk barnevern sett utenfra