Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Norsk barndom gjennom 150 år
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
409,-

Norsk barndom gjennom 150 år
En innføring

Begrepet barndom er en sosial konstruksjon, og barns kår har variert historisk og etter sosial klasse, kjønn og geografisk tilhørighet selv i et relativt homogent samfunn som det norske.

Boken beskriver utviklingen av den norske barndommen fra midten av 1800-tallet og frem til i dag, slik den har utfoldet seg i familien, barnehagen, skolen, arbeidslivet og fritiden. Gjennom lange historiske linjer gir forfatteren en innføring i denne prosessen, som også omfatter fremveksten av velferdsstaten og et større offentlig ansvar for barn. Slik kunnskap om fortiden er nødvendig for å forstå samtiden og gir oss bakgrunn for vår tenkning om fremtiden.

Boken er tilpasset førskolelærerutdanningens krav om et historisk perspektiv på familie og barndom så vel som kunnskaper om barnehagens historie. Den henvender seg også til andre studenter, fagfolk og foreldre som interesserer seg for utviklingen av norske barns kår.

Kari Blom er pensjonist og var tidligere førsteamanuensis i samfunnsfag ved førskolelærer- og allmennlærerutdanningen ved Høgskolen i Bergen, hvor hun også var rektor i seks år. Hun er fagbokforfatter og har publisert en rekke artikler i ulike fagtidsskrifter.

 

Forfattere:
ISBN:
9788245000696
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
160
Norsk barndom gjennom 150 år