Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Norges Lover
Forfattere:
ISBN:
9788245021202
Utgitt:
Utgave:
1
Norges Lover

Norges Lover
1687-2016 Hovedutgave

Norges Lover omfatter samtlige norske lover som har alminnelig praktisk betydning.
Utfyllende registre og krysshenvisninger bidrar til å gjøre boken brukervennlig. Ajourført per januar 2017.