Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Nordområdepolitikken sett fra nord
Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245010503
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
394
Nordområdepolitikken sett fra nord

Nordområdepolitikken sett fra nord

29. april 2010 opptrådte utenriksminister Jonas Gahr Støre på nytt for fullt hus på en storstilt nordområdehappening i Tromsø. Nordlendingene lyttet og applauderte da utenriksministeren sa at «det meste er nord». Ovasjonene ville ingen ende ta da han avsluttet med å slå fast at «nordområdesatsingen må eies i nord og oppleves i nord».

I denne boka tas nordområdeministeren på ordet. Boka fanger opp et mangfold av stemmer som har og skal ha en plass i diskusjonen om nordområdepolitikken. Dette er nordområdesatsingens regionale eiere: Det er ledere av kunnskapsinstitusjoner, bedrifter innen petroleumssektoren og politikere. Det er samepolitiske aktører og personer som har vært sentrale i utviklingen av Barentsregionen. De kommer fra arenaer hvor nord er periferi i dag, men hvor en reell nordområdesatsing vil innebære at geografiske tyngdepunkter flyttes nordover. Boka inneholder også analyser fra forskere av hvordan nordområdepolitikken har påvirket utviklingen i nord.

Nordområdepolitikken sett fra nord gir viktig innsikt i hva nordområdepolitikken har betydd så langt, og, ikke minst, forslag til hvordan den bør utvikles videre.

Elisabeth Angell er utdannet samfunnsøkonom og er forsker ved Norut Alta Áltá.

Sveinung Eikeland er sosiolog, seniorforsker og direktør ved Norut Alta Áltá.

Per Selle er professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og professor II ved Norut Alta Áltá.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
479,-