Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Neon 9
Forfattere:
ISBN:
9788252167580
Utgitt:
Utgave:
1
Trinn:
9
Neon 9

Neon 9
Tekstsamling : norsk for ungdomstrinnet

Neon er eit læreverk i norsk for 8.-10. trinn. Verket tek vare på den litterære tradisjonen, men legg også stor vekt på moderne litteratur og samansette tekstar. Tekstutvalet er friskt og designen moderne og inspirerande. Verket byggjer på ei gjennomgåande differensiering, både i tekstane og oppgåvene, og legg dermed godt til rette for ei tilpassa undervisning.

Neon 9 Tekstsamling har mange korte tekstar og store bilete innbyr til aktiv lesing. Elvane møter tekstar i ulike sjangrar dei kan kjenne seg att i.

Den tematiske inndelinga sikrar hovudområdet språk og kultur i læreplanen. I kvart kapittel møter elevane tekstar og bilete som på ulike måtar kastar lys over sentrale tema i kvardagen deira. Alle kapitla inneheld ulike sjangrar der temaet blir teke opp på ulike måtar, og alle kapitla har både nyare og eldre tekstar med tilhøyrande oppgåver av ulik vanskegrad.

Alle kapitla i tekstsamlinga startar med eit kunstbilete og korte tekstar. Desse er tenkt som utgangspunkt for refleksjon over temaet i kapitlet.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
429,-