Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Neon 8
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788252166385
Utgitt:
Utgave:
1
Trinn:
8
Neon 8

Neon 8
Studiebok : norsk for ungdomstrinnet

Neon er eit læreverk i norsk for 8.-10. trinn. Verket tek vare på den litterære tradisjonen, men legg også stor vekt på moderne litteratur og samansette tekstar. Tekstutvalet er friskt og designen moderne og inspirerande. Verket byggjer på ei gjennomgåande differensiering, både i tekstane og oppgåvene, og legg dermed godt til rette for ei tilpassa undervisning.

Neon 8 Studiebok gir ei praktisk, elevorientert innføring i grunnleggjande ferdigheiter. Leseopplæringa blir ført vidare, og skriveaktiviteten blir stimulert i mange sjangrar. Elevane blir utfordra til å snakke meir, lese meir og bruke samansette tekstar aktivt. Elevane får tips og idear om korleis IKT og Internett kan vere nyttige reiskapar i arbeidet med det nye norskfaget.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
399,-