Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Neon 8
Forfattere:
ISBN:
9788252166361
Utgitt:
Utgave:
1
Trinn:
8
Neon 8

Neon 8
Tekstsamling : norsk for ungdomstrinnet

Neon er eit læreverk i norsk for 8.-10. trinn. Verket tek vare på den litterære tradisjonen, men legg også stor vekt på moderne litteratur og samansette tekstar. Tekstutvalet er friskt og designen moderne og inspirerande. Verket byggjer på ei gjennomgåande differensiering, både i tekstane og oppgåvene, og legg dermed godt til rette for ei tilpassa undervisning.

Frå det nære til det fjerne er hovudideen bak
Neon 8 Tekstsamling. Gjennom samtidstekstar og tekstar frå den litterære tradisjonen møter elevane tema som vedgår dei. Dei vil sjå at uttrykksmåtane er forskjellige i ulike periodar, men at dei store spørsmåla i livet er tidlause. I kvart av dei seks kapitla møter elevane tekstar og bilete som på ulike måtar kastar lys over sentrale tema i deira kvardag.

Oppgåvene er varierte og gir stort rom for tilpassa opplæring. Tydelege symbol viser kva for ferdigheiter elevane skal arbeide med i dei ulike oppgåvene.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
409,-