Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Neon 10
Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788252171693
Utgitt:
Utgave:
1
Trinn:
10
Neon 10

Neon 10
Studiebok : norsk for ungdomstrinnet

Neon er eit læreverk i norsk for 8.-10. trinn. Verket tek vare på den litterære tradisjonen, men legg også stor vekt på moderne litteratur og samansette tekstar. Tekstutvalet er friskt og designen moderne og inspirerande. Verket byggjer på ei gjennomgåande differensiering, både i tekstane og oppgåvene, og legg dermed godt til rette for ei tilpassa undervisning.

Neon 10 Studiebok er bygd opp rundt dei grunnleggjande ferdigheitene. Lese- og skriveferdigheiter og munnlege ferdigheiter har hovudfokus i eigne kapittel. I oppgåvene er det same fokuset synleggjort med ikon for å bevisstgjere elevane om kva ferdigheit dei arbeider med.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
409,-