Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Navigasjon
Forfattere:
ISBN:
9788245021486
Utgitt:
Utgave:
3
Sider:
286
Navigasjon

Navigasjon
For maritime studier

Navigasjon for maritime studier gir en grundig gjennomgang og oversikt over grunnleggende navigasjonsteknikker og hjelpemidler for terrestrisk navigasjon. Boken henvender seg til studenter i nautikk ved maritime høgskoler og tekniske fagskoler. Den dekker pensum i disiplinene som er beskrevet i STCW-konvensjonen. For å dekke alle navigasjonsdisipliner er det lagt opp til at boken benyttes sammen med bøkene Elektroniske og akustiske navigasjonssystemer og Fremføring av skip med navigasjonskontroll fra samme forfatter. Boken er inndelt i 4 deler pluss vedlegg med tabeller og løsningsforslag:

- Del 1 presenterer grunnlaget for all navigasjon, nemlig koordinatsystemer og beskrivelse av jordens form. Videre er det en grundig beskrivelse av sjøkart, inkludert vurderinger av kvaliteten på de forskjellige karttypene.

- Del 2 omhandler infrastrukturen for terrestrisk navigasjon. I dette ligger beskrivelse av fyr- og merkesystem i henhold til IALA-standard, og med spesiell fokus på Norskekysten.

- Del 3 beskriver selve navigasjonsteknikkene som benyttes i den klassiske terrestriske navigasjonen.
Herunder beregning av kurs og distanser, bestikkregning, storsirkel- og loksodromberegninger, etc. Videre er det tatt med korrigering av kurser som følge av påvirkning fra strøm og vind. Stedbestemmelse og forskjellige former for stedlinjer og visuell observasjon er også vesentlig i denne delen.

- Del 4 presenterer grunnlaget for astronomisk navigasjon, samt de mest vanlige metodene for astronomiske observasjoner. Det er lagt vekt på bruk av kalkulator eller spesielle PC-programmer som kan lette prosessen med stedfesting og kompassundersøkelser.

 

Norvald Kjerstad begynte som navigatør i 1981. Senere tok han kapteinsutdanning ved Tromsø maritime høgskole (nå Universitetet i Tromsø). Han har flere års erfaring som navigasjonsoffiser og forsker fra forskjellige typer skip, bl.a. havfiskeflåten, kystvakten, gassplattform, forskningsfartøyer og isbrytere. Han er marin kandidat fra Norges Tekniske Høgskole (1989). Etter flere år med undervisning, forskning og videreutdanning ble han i 2004 oppnevnt til dosent ved Høgskolen i Ålesund (nå NTNU) hvor han bl.a. har hatt ansvaret for oppbygging av skipsmanøver- og DP-simulatorer, samtidig som han har undervist kapteinstudenter og seilende navigatører i forskjellige nautiske disipliner. Han har også vært ansatt som Professor II innen arktisk navigasjon ved Universitetet i Tromsø og Nord Universitet i Bodø. I 2014 var han Ice Advisor under den store boreoperasjonen i Karahavet utenfor Sibir.


Supplement for faglærere:
CD med alle figurer i Power Point-format
Kontakt forfatteren for fri tilsendelse: Norvald.Kjerstad@ntnu.no

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
709,-