Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Naturoppsyn
Forfattere:
ISBN:
9788252931761
Utgitt:
Utgave:
1
Naturoppsyn

Naturoppsyn
Politikunnskap, strafferett og straffeprosess knyttet til naturoppsyn

En viktig bok for naturoppsyn, grunneiere, utmarkslag og jurister!

Naturoppsyn er personer og instanser som i privat eller offentlig regi har ansvar for informasjon, tilsyn og kontroll med naturverdier som for eksempel vilt- og fiskeressurser. Viktige oppgaver er å ivareta ressursene og bekjempe miljøkriminalitet.

Naturoppsyn er en samlet fremstilling av de lover og forskrifter som styrer naturoppsynets arbeid, om behovet for oppsyn, rettigheter og plikter som naturoppsynet har, og hvordan det kan organiseres og utøves i praksis. I tillegg inneholder boken eksempler på straffesaker etter ulovlig jakt og fiske mv. og de utfallene de har fått i retten.

Denne utgaven er en revidert og noe omarbeidet versjon av forrige utgave av naturoppsyn. Boken dekker blant annet pensum for modul 2 av den generelle delen i fagplanen for grunnkurset "opplæring til begrenset politimyndighet relatert til naturoppsyn."

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
399,-