Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Natur og næring i samspill
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
469,-

Natur og næring i samspill

Hvordan kan man forvalte naturmangfoldet i en region på best mulig måte for både samfunn, næring og natur? For å skape verdier må vi vite mer om grunnlaget for slik verdiskaping. Her er kunnskap om naturgrunnlaget, lokale ressurser, klima og miljøutfordringer viktig.
Gjennom elleve artikler gir nitten forfattere innsikt i sin forskning knytta til næring og natur. Artiklene har ulike faglige og praktiske vinklinger, men befinner seg i skjæringspunktet mellom næringsutvikling, lokale ressurser, natur og klima.

Artiklene knyttes til fire hovedtema:
 -vilt som grunnlag for næringsutvikling
 -konkurransen om utmarka
 -landbruk og verdiskaping
 -klima og biologisk mangfold

Natur og næring i samspill henvender seg til alle som er opptatt av natur og bærekraftig næringsutvikling, uavhengig av om den primære interessen er innen samfunns- eller naturvitenskapen.

Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788232102334
Utgitt:
Utgave:
1
Natur og næring i samspill