Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Nasjonens velstand
Forfattere:
ISBN:
9788245022032
Utgitt:
Utgave:
1
Nasjonens velstand

Nasjonens velstand
Norges økonomiske historie 1800-1940

Norge ble langsomt et rikere samfunn etter 1800. Denne boken handler om hvordan og hvorfor dette skjedde. Hvordan tenkte datidens nordmenn omkring spørsmål som statens rolle, økonomisk vekst og fordeling, bruken av markedet, enkeltmenneskets muligheter og kvinners deltagelse i det økonomiske liv? Boken drøfter norsk økonomisk historie i et internasjonalt perspektiv. 

Nasjonens velstand tar for seg perioden 1800-1940.

Pål Thonstad Sandvik (f. 1967) er professor ved Institutt for historiske studier, NTNU.