Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Naru hodo 2
Forfattere:
ISBN:
9788245017472
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
485
Gå til ressurs
Naru hodo 2

Naru hodo 2
Moderne japansk grammatikk: fra det enkle til det avanserte

For første gang foreligger nå en omfattende beskrivelse av moderne japansk grammatikk på norsk. Ambisjonen har vært å lage en framstilling som er elementær nok til å favne studenter på begynner- og mellomnivå, samtidig som den er dyptgående nok til å favne studenter på avansert nivå. Av praktiske årsaker er grammatikken delt i to bind, som samlet dekker alle nivåer i japanskstudiet.

I dette bindet er hovedfokuset på verb og setninger. En skjematisk oversikt over ordklasseinndeling slik den framkommer i tradisjonell japansk skolegrammatikk, danner bokens avslutningskapittel.
Kapitlene er bygget opp slik at de starter med det enkle og elementære, mens drøftingen blir mer og mer kompleks og avansert dess lenger ut i kapitlene leseren kommer.


Harry Solvang er førsteamanuensis i japansk lingvistikk ved Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen. Han har doktorgrad fra Hiroshima University. Forskningsfeltet er tilegning av fremmedspråk, med spesiell vekt på innlæring av japansk. Solvang har tidligere forfattet to elementærgrammatikker i japansk språk og har publisert en rekke fagartikler i utenlandske tidsskrifter og bøker. Han har også lang erfaring med tolke- og oversettelsesarbeid relatert til japansk språk.

ERRATA: Etter at boken ble trykket, ble det oppdaget en del steder som krever mindre justeringer. Klikk på DIGITAL RESSURS-knappen og last ned en liste som viser disse justeringene.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
669,-