Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Naru hodo 1
Forfattere:
ISBN:
9788245017465
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
544
Naru hodo 1

Naru hodo 1
Moderne japansk grammatikk: fra det enkle til det avanserte

For forste gang foreligger na en omfattende beskrivelse av moderne japansk grammatikk pa norsk. Ambisjonen har vart a lage en framstilling som er elementar nok til a favne studenter pa begynner- og mellomniva, samtidig som den er dyptgaende nok til a na studenter pa hoyere niva. Av praktiske arsaker er grammatikken delt i to bind, som samlet dekker alle nivaer i japanskstudiet. I dette bindet presenteres elementar japansk setningslare, det japanske skriftspraket, translitterasjonssystemer, lydsystem og ordklasser. Kapitlene er bygget opp slik at de starter med det enkle og elementare, mens droftingen blir mer og mer kompleks og avansert dess lenger ut i kapitlene leserne kommer.

Harry Solvang er forsteamanuensis i japansk lingvistikk ved Institutt for fremmedsprak, Universitetet i Bergen. Han har doktorgrad fra Hiroshima University. Forskningsfeltet er tilegning av fremmedsprak, med spesiell vekt pa innlaring av japansk. Solvang har tidligere forfattet to elementargrammatikker i japansk sprak og har publisert en rekke fagartikler i utenlandske tidsskrifter og boker. Han har ogsa lang erfaring med tolke- og oversettelsesarbeid relatert til japansk sprak.