Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
NCMP og NCSP
Forfattere:
ISBN:
9788245010848
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
469
NCMP og NCSP

NCMP og NCSP
Klassifikasjon av helsefaglige prosedyrer 2011

Helsefaglige prosedyrekoder er utviklet for systematisk registrering av diagnostiske og terapeutiske tiltak i spesialisthelsetjenesten. Hensikten er å få standardisert informasjon som grunnlag for statistikk, planlegging, styring, evaluering og forskning både sentralt og lokalt. Informasjon om kliniske prosedyrer legger i tillegg til rette for et systematisk og godt kvalitetsarbeid.
Rapportering av prosedyrekoder inngår som en obligatorisk del av aktivitetsrapporteringen til NPR (Norsk pasientregister).
Prosedyrekodene i boken stammer fra to ulike kodeverk. Disse er NOMESKO’s klassifikasjon av kirurgiske prosedyrer (NCSP) og Norsk klassifikasjon av medisinske prosedyrer (NCMP).
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
245,-