Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Når jeg så skal ut i verden
Forfattere:
(Redaktør)
(Redaktør)
(Redaktør)
ISBN:
9788251924481
Utgitt:
Utgave:
1
Når jeg så skal ut i verden

Når jeg så skal ut i verden
Barn og tro i tidlig kristendom

Denne boken vil se på formidling av kunnskap og trospraksis overfor barn og unge i kirkens første tid. Jesus gjør trosopplæring helt sentralt i kirkens liv. Boken vil i første rekke gjøre rede for dette i de første fire århundrer e.Kr.: Hva lærte man barna? Hvordan ble kristen tro lært? Hvem forestod denne aktiviteten? Hva var forholdet mellom gutter og jenter? Hva vet vi om forholdet mellom hjem og menighet?