Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Når heteroseksualiteten må forklare seg
Forfattere:
ISBN:
9788251922524
Utgitt:
Utgave:
1
Når heteroseksualiteten må forklare seg

Når heteroseksualiteten må forklare seg

Denne antologien retter søkelyset mot den seksuelle orienteringen som de fleste tar for gitt, nemlig heteroseksualitet. Heteroseksualitet virker normerende og regulerer alles tilværelse, uansett seksuell orientering og kjønn.

Til tross for omfattende forskning de siste årene, er dette i liten grad problematisert i norsk sammenheng. I denne boka diskuterer flere fremstående forskere aktuelle problemstillinger knyttet til heteronormativitet i sine studier av heterosexisme, familiepolitikk, nye familieformer, homofobi, m.m. Forfatterne undersøker også hvordan heteronormativitet utfordres i nyere teoridannelse.

Boka henvender seg til forskere, undervisere og studenter. Den posisjonerer seg i forhold til tradisjonell homoforskning, queerforskning, kjønnsforskning generelt og sexologi, og vil derfor også være relevant for folk som arbeider på disse feltene teoretisk, praktisk og politisk.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
369,-