Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Mykere kristendom?
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245003420
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
290
Mykere kristendom?

Mykere kristendom?
Sørlandsreligion i endring

Sørlandet forbindes gjerne med mye kristendom og streng kristendom. I denne boka setter sytten forskere søkelys på endringer i landsdelens kristenliv gjennom de siste 30–40 år. De har forsket på kristen oppdragelse og kristne skoler, på prester og pastorer, på fromhetslivet og sommerleirer – og på ungdom, eldre, idrettsfolk, nettsteder, aviser, banning og mye annet. Resultatet er en fascinerende reise gjennom Sørlandets religiøse landskap, som kjennetegnes av mange brytninger mellom tradisjon og modernisering.

Sørlandet er fremdeles en landsdel preget av kristne vekkelsesbevegelser, men samtidig skjer det en stillferdig oppmyking av mange tradisjoner. Det er en oppmyking som er sterkere enn det som slås opp av massemediene, og som er mer gjennomgripende enn mange kristne ledere selv erkjenner.

Boka inngår i forskningsprosjektet «Gud på Sørlandet – mer venn og mindre allmektig?» ved Høgskolen i Agder.

Pål Repstad er professor i religionssosiologi ved Høgskolen i Agder og professor II ved Stiftelsen Kirkeforskning. Han er dr.philos., og har skrevet en lang rekke bøker og artikler om religion og samfunn i Norge. Blant hans siste bøker er
Innføring i religionssosiologi (2003, sammen med Inger Furseth).

Jan-Olav Henriksen er professor i systematisk teologi/religionsfilosofi ved Det teologiske menighetsfakultet og professor II ved Høgskolen i Agder. Han er dr.theol. og dr.philos. Blant hans siste bøker er
Imago Dei – Den teologiske konstruksjonen av menneskets identitet (2003) og Det umulige nåløyet – fattigdom og rikdom i Norge i globalt perspektiv (2005).
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
385,-