Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Musikk - mulighetenes fag
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245006612
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
166
Musikk - mulighetenes fag

Musikk - mulighetenes fag

Musikk – mulighetenes fag fyller et tomrom i den musikkdidaktiske litteraturen. De fleste artiklene tar utgangspunkt i empirisk forskning i grunnskolen, og er knyttet til musikkfagets tre hovedområder slik de kommer til uttrykk i den nye læreplanen: å musisere, å komponere og å lytte.

Musikk – mulighetenes fag retter søkelyset mot viktige didaktiske spørsmål og utfordringer i musikkfaget. Dette er ei bok som inspirerer til videre utvikling av musikkdidaktisk teori og praksis, og som utfordrer til refleksjon og nyskaping i praksisfeltet.

Målgruppa for boka er musikklærerstudenter og musikklærere i grunnskole, lærerutdanning og kulturskole.

Eiliv Olsen er førstelektor i musikk og prodekan ved Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Bergen. Sylvi Stenersen Hovdenak er professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Bergen.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
369,-