Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Museum, arkiv og samfunn
Forfattere:
ISBN:
9788270811373
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
43
Museum, arkiv og samfunn

Museum, arkiv og samfunn
Kunnskapsbehov og utfordringer

Forskning og nytenkning omkring museene og arkivenes samfunnsrolle står sterkt i internasjonale sammenhenger. De siste årene har det skjedd en dreining bort fra spørsmålet om hvordan vi har slike institusjoner, til hvorfor vi har dem. Sammenlignet med andre nordiske land har det blitt forsket lite på sektorens grunnlagsproblemer i Norge, og situasjonen kjennetegnes av mangel på samhandling mellom kulturarvinstitusjonene og forskningsmiljøene.

Denne rapporten belyser de nye utfordringene kulturarvinstitusjonene står overfor, og argumenterer for at økt refleksjon og forskning omkring både begrepsbruk og virkemåter kan bidra til utviklingen av kulturarvinstitusjonenes nye samfunnsrolle.

Tone Fredriksen Ydse er sosialantropolog fra Universitetet i Oslo. Som en del av sin hovedfagsoppgave har hun blant annet gjennomført en undersøkelse av arbeidet bak utstillingen «Livsbilder» ved Sverresborg Trøndelag Folkemuseum i Trondheim. Hun arbeider for tiden ved Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier ved NTNU.

Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
113,-