Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Moderskap og fødselsarbeid
Forfattere:
ISBN:
9788276743128
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
129
Moderskap og fødselsarbeid

Moderskap og fødselsarbeid
Diskurser i reproduktivt arbeid

Boken handler om diskursene og dialogene som har påvirket moderskapet og fødselsarbeidet i moderne tid. En grunnleggende idé er at moderskapet også må sees på som en sosial konstruksjon. For å tydeliggjøre tenkningsgrunnlaget brukes risikobegrepet i diskursene mellom tradisjon og modernitet. Til slutt setter boken fokus på dokumentasjon av praktisk jordmorkunnskap ut fra et fortellende språk.

Moderskap og fødselsarbeid er skrevet for viderekomne studenter ved helse- og sosialfaghøgskolene og sykepleievitenskap ved universitetene. Jordmødre og helsesøstre vil også ha stor glede av boken.

Gunnhild Blåka Sandvik er utdannet syke-pleier og jordmor, og er den første norske jordmor som har disputert til en filosofisk doktorgrad. Hun er førsteamanuensis ved Institutt for praktisk pedagogikk ved Universitetet i Bergen.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
235,-