Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Modernisme
Forfattere:
ISBN:
9788245007787
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
200
Modernisme

Modernisme
Tverrestetiske peilinger i musikk, billedkunst og litteratur

Modernismens mange uttrykk gir stoff nok til å elske den og forarges over den, beundre den, forundres over den, riste på hodet og sperre øynene opp og stirre rett inn i det usannsynlige og uventede. Modernisme kan betraktes som en felles betegnelse for de mest kreative nyvinningene innenfor kunstfeltet de siste hundre årene. Man kan ikke unngå å bli fascinert, henrykt og noen ganger skremt.

Boken gir en populærvitenskapelig og pedagogisk innføring i modernismens uttrykksformer en tverrestetisk introduksjon til en periode som forandret kunsten og stadig legger premissene for nye tiders kunstuttrykk. Vi får en gjennomgang av modernismens historiske forutsetninger og utvikling, og forfatteren behandler hovedverk innen billedkunst, litteratur og musikk. Dette er en sjeldent solid og tilgjengelig fremstilling av viktige trekk ved modernismens hovedskikkelser og kunstverk.

Per Thomas Andersen er professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo. Hans evner som populærvitenskapelig formidler er kjent fra verket Norsk litteraturhistorie (2001). Hans siste utgivelser er Tankevaser. Om norsk 1990-tallslitteratur (2003) og Identitetens geografi. Steder i litteraturen fra Hamsun til Naipaul (2006).

Format
Språk
Nytt opplag ventes
Antall
349,-