Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

På lager - sendes nå
139,-

Minoritetsspråklige i skole og barnehage
Lover og retningslinjer

Minoritetsspråklig eller flerspråklig?

Hva er forskjellen? 
Hva må man kjenne til som ansatt i barnehage og skole i arbeidet med minoritetsspråklige barn?
Hvilke lover og retningslinjer gjelder for det pedagogiske arbeidet i barnehage, grunnskole, videregående opplæring, mottaksklasser og voksenopplæring? 

Det er viktig at de minoritetsspråklige blir forstått og får mulighet for å uttrykke seg. Vi må støtte at barn bruker morsmålet sitt og samtidig arbeide aktivt med å fremme barnas norskspråklige kompetanse. 

I dette heftet har vi samlet informasjon om lover og retningslinjer som er relevant for alle som jobber med minoritetsspråklige. Heftet bygger på opplæringsloven, privatskoleloven, læreplanverket, barnehageloven, rundskriv, stortingsmeldinger, offentlige rapporter og veiledninger. 

Heftet henvender seg til ansatte i barnehage og skole. Heftet kan også være et nyttig verktøy for barnehage- og skoleeiere når opplæringen av minoritetsspråklige skal organiseres.

Forfattere:
ISBN:
9788278418604
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
48
Minoritetsspråklige i skole og barnehage