Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Mineralogi
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Midlertidig utsolgt
469,-

Mineralogi
en innføring i krystallografi og mineralogi

 Boka tar opp de fleste emner som vanligvis behandles i et grunnkurs i mineralogi på universitetsnivå. Del 1 omfatter geometrisk krystallografi, krystallkjemi, krystallfysikk og et kapittel om mineralenes relasjon til de geologiske prosesser. I del 2 er de enkelte mineralene behandlet etter en tradisjonell kjemisk inndeling. Til slutt følger en liste med data over ca. 120 utvalgte mineraler. Først og fremst beregnet på geologistudenter, men amatørgeologer og mineralsamlere vil også finne boka nyttig.

Forfattere:
ISBN:
9788241206214
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
210
Mineralogi